+420 519 326 294  Břeclav

+420 606 083 064  Hodonín

Soutěž o nejkrásnější truhlík!

Soutěžte s námi o nejkrásnější truhlík a vyhrajte až 8000 Kč!

Naši zákazníci se mohou zapojit do soutěže vyhlášené družstvem Zahradní centra CS, jehož jsme členem, do soutěže o nejkrásnější truhlík. Stačí pro to udělat málo- vysázet květinový truhlík, nejlépe z květin zakoupených u nás,  pěkně zalévat a hnojit (samozřejmě hnojivem ze zahradních center Malinkovič!), v létě pak truhlík vyfotit digitálním fotoaparátem, přečíst si pravidla soutěže  a fotografii s údaji o vás zaslat na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

A pak si počkat, jestli Vás porota vybere jako výherce.

Přesná pravidla soutěže najdete  zde:

 

 PODMÍNKY SOUTĚŽE

POŘADATEL
Fotografickou soutěž O nejkrásnější truhlík (dále jen "soutěž")vyhlašuje Obchodní družstvo Zahradní centra CS (dále jen "pořadatel").

DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE
Od 4. dubna 2015 do 30. srpna 2015

SOUTĚŽNÍ TÉMA
Soutěžní fotografie musí vyobrazovat letní aranžmá truhlíků. Může se jednat například
o truhlíkovou výzdobu oken, domu, balkónu, předzahrádky a podobně.

PRŮBĚH SOUTĚŽE
Soutěž O nejkrásnější truhlík bude probíhat formou elektronického zaslání fotografií na e-mailovou adresu pořadatele. Soutěž je organizována pouze v zahradních centrech spadajících pod Obchodní družstvo Zahradní centra CS .
Soutěž začíná 4. dubna 2015. Přijímání fotografií do soutěže bude ukončeno 30. srpna 2015 ve 23:59.
Fotografie budou zasílány soutěžícími e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. přičemž v textu tohoto e-mailu autor uvede své jméno, příjmení, bydliště a telefonní kontakt.
Vítěznou fotografií soutěže se stane fotografie, kterou vyhodnotí tříčlenná odborná komise. Kritéria pro vyhodnocení budou: kvalita výsadby květin, estetická hodnota aranžmá, obrazová kvalita fotografie, splnění podmínek kladených na fotografie. Podrobné informace budou zveřejněny na webu www.zahradnicentra.eu a ve všech zahradních centrech výše uvedených.

POŽADAVKY NA FOTOGRAFIE
Každý účastník soutěže smí zaslat pouze jednu fotografii. Na fotografii nesmí být zachycena žádná osoba.
Fotografie zaslané v elektronické podobě by měly splňovat tyto podmínky:
• formát: JPG
Ze soutěže budou vyřazeny fotografie s nevhodným obsahem, pohoršující, neetické či jinak porušující podmínky soutěže. Vyřazeny budou také fotografie neshodující se s vyhlášeným tématem.

CENY
Podle umístění budou vyhlášeny a předány odměny:
1. místo – 8.000 Kč / 300 EUR
2. místo – 6.000 Kč / 200 EUR
3. místo – 3.000 Kč / 100 EUR

ÚČASTNÍK SOUTĚŽE
Účastníkem soutěže se stává každá fyzická i právnická osoba, která zašle níže stanoveným způsobem fotografii na dané téma. Zasláním fotografie se tato osoba stává účastníkem soutěže a tím zároveň pořadateli uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Zasláním fotografie do soutěže účastník souhlasí s tím, že bude jeho jméno uváděno spolu s fotografií. Osobní údaje účastníka soutěže budou výhradně sloužit k identifikaci soutěžícího, případně ke kontaktování výherce. Pořadatel prohlašuje, že kontaktní údaje nebudou sloužit k reklamním účelům a nebudou poskytnuty třetí straně.
Účastník soutěže musí být autorem přihlášených soutěžních fotografií nebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových autorských práv, opravňujících jej k účasti v soutěži se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými. Účastník soutěže si dle vlastního prohlášení není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho práva k fotografiím zpochybňovala nebo se bránila jejich zveřejnění.

UŽITÍ FOTOGRAFIÍ
Zasláním fotografie do soutěže účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že fotografie mohou být vystaveny na webech pořadatele soutěže a webech členů obchodního družstva. Dále, účastník souhlasí s tím, že jeho, zaslané fotografie mohou být použity k propagaci.

DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže v průběhu jejího trvání. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na webu www.zahranicentra.eu. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně prostřednictvím soukromé zprávy na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.

Zahradní centra CS
Obchodní družstvo
Bystrcká 40
624 00 Brno